ATIVIDADE  ISAR BANDEIRA NASIONAL IHA MESSK FULAN MAIU 2024

ATIVIDADE ISAR BANDEIRA NASIONAL IHA MESSK FULAN MAIU 2024

ATIVIDADE  ISAR BANDEIRA NASIONAL IHA MESSK FULAN MAIU 2024 Díli, 6 Maio 2024, Instituto das Ciência de saúde (ICS), hetan konfiansa husi diresaun Nasional do Ensinu Superior Siénsia e cultura (MESSC) hodi responsabilisa nu’udar korpo de Isar Bandeira Nasional no...
SERIMONIA GRADUASAUN ICS- BA DALA NE’EN (IV)

SERIMONIA GRADUASAUN ICS- BA DALA NE’EN (IV)

SERIMÓNIA GRADUASAUN ICS- BA DALA NE’EN (IV) 19 Dezembro 2023 Salaun Oka Díli – Serimónia Graduasaun Instituto de Ciências da Saúde de Díli Díli, 19 Dezembro 2023, ICS Díli, Halao Serimónia Solene Ba Dala Ne’en (IV), Iha Salaun Oka Díli, Graduadus Departamentu...
SELEBRASAUN ANIVERSARIO ICS BA DALA 12

SELEBRASAUN ANIVERSARIO ICS BA DALA 12

SELEBRASAUN ANIVERSARIO ICS BA DALA 12 Díli, 17 Outubro 2023, ICS Díli selebra nia aniversario ba dala 12 iha kampus ICS Díli iha Comoro Objetivu husi atividade refere hodi hala’o selebrasaun loron aniversario ICS liu husi apresentasaun husi orador sira. Iha biban ida...